Kako da postupimo sa starim papirima, novinama, časopisima koji nam više ne koriste a u kojima su ispisani Kur'anski ajeti?

Kako da postupimo sa starim papirima, novinama, časopisima koji nam više ne koriste a u kojima su ispisani Kur'anski ajeti? Budi dio hajra, podijeli…