Kako da postupimo ako na sedždi greškom kažemo subhane rabbijel azim?

Greškom sam rekao ‘subhane rabbijel azeem’ na sedždi, šta da radim?   QUESTION: I mistakenly said ‘subhana rabbiyal azeem’ in sajda, what to do? Budi dio hajra, podijeli…