Kako da postupim ako mi stariji čovjek kaže da izađem iz prvog safa i stanem nazad?

Uglavnom idem ranije kako bih bio siguran da stojim u prvom safu, ali dolaze stariji ljudi i kažu mi da idem u zadnji saf. Šta da radim šejh?   QUESTION: I mostly go early to make sure I stand in the first row, but older people come and tell me to go to the back. … Nastavi čitati Kako da postupim ako mi stariji čovjek kaže da izađem iz prvog safa i stanem nazad?