Kako da postupi bolesnik ukoliko se ne može okupati niti abdestiti jer je stalno povezan na infuziju u bolnici?

Kako da postupi bolesnik ukoliko se ne može okupati niti abdestiti jer je stalno povezan na infuziju u bolnici? Budi dio hajra, podijeli…