Kako će supruga postupiti ako muž kao imam izgubi abdest?

Namaz supružnika: kako će supruga postupiti ako muž kao imam izgubi abdest?