Kako će postupiti žena koja čita Kur’an bez hidžaba kad naiđe na ajet gdje se čini sedžda?

Kako će postupiti žena koja čita Kur’an bez hidžaba kad naiđe na ajet gdje se čini sedžda? Budi dio hajra, podijeli…