Kako će poravnati saff onaj ko klanja na stolici?

Kako će poravnati saff onaj ko klanja na stolici? Budi dio hajra, podijeli…