Kako će muž i žena formirati džemat?

Kako će muž i žena formirati džemat? Budi dio hajra, podijeli…