Kakav je propis liječenja kauterizacijom ?

Da li je pokuđeno liječiti se kauterizacijom ? (spaljivanjem rane) Budi dio hajra, podijeli…