Kada vozač kamiona postaje putnik – musafir, na koji način je dužan da klanja namaz?

Kada vozač kamiona postaje putnik – musafir, na koji način je dužan da klanja namaz? Budi dio hajra, podijeli…