Kada treba učiniti sehvi sedždu?

Kada je potrebno učiniti sehvi sedždu – sedždu zbog zaborava? Pošalji prijatelju, uradi hajr!