Kada se ulazi u itikaf?

Kada počinje tj. kada se ulazi u itikaf? Pošalji prijatelju, uradi hajr!