Kada se računa da je čovjek stigao na džuma namaz?

Ako čovjek iz opravdanih razloga zakasni na jedan rekat džuma-namaza, da li se računa da je stigao na džuma ili podne-namaz, odnosno, koliko će rekata naklanjati nakon što imam preda selam? Pošalji prijatelju, uradi hajr!