Kada se otkriva desno rame na hadžu?

Kada se otkriva desno rame na hadžu? Da li treba odmah otkriti rame na mikatu? Budi dio hajra, podijeli…