Kada se kaže bilježe petorica, šta se pod tim podrazumijeva?

Kada se kaže bilježe petorica, šta se pod tim podrazumijeva? Pošalji prijatelju, uradi hajr!