Kada se dogodila prva hidžra — iseljenje u Abesiniju i koliki je bio broj muhadžira?

Kada se dogodila prva hidžra — iseljenje u Abesiniju i koliki je bio broj muhadžira? Budi dio hajra, podijeli…