Kada se dogodila bitka zvana Benu Kajnaka?

Kada se dogodila bitka zvana Benu Kajnaka? Budi dio hajra, podijeli…