Kada se dogodila Bitka na Tebuku?

Kada se dogodila Bitka na Tebuku? Budi dio hajra, podijeli…