Kada se dogodila Bitka na Mu’ti?

Kada se dogodila Bitka na Mu’ti? Budi dio hajra, podijeli…