Kada se dogodila Bitka na Hunejnu?

Kada se dogodila Bitka na Hunejnu? Pošalji prijatelju, uradi hajr!