Kada se dogodila Bitka Benu el-Mustalak?

Kada se dogodila Bitka Benu el-Mustalak? Budi dio hajra, podijeli…