Kada se čini sehvi sedžda prije predaje selama a kada poslije?

Kada treba učiniti sehvi sedždu prije predaje selama a kada je treba učiniti nakon što predamo selam? Budi dio hajra, podijeli…