Kada poslije uzimanja abdesta hoćemo da klanjamo dva rekata mogu li se oni spojiti sa dva rekata tehijjetul mesdžida?

Čitao sam da poslije abdesta treba klanjati dva rekata. Da li mogu da spojim ta dva rekata kada klanjam tehijjetul mesdžid? Budi dio hajra, podijeli…