kada nismo sigurni o broju sedždi?

Kada nismo sigurni da li smo uradili jednu ili dvije sedzde, kako da postupimo? Budi dio hajra, podijeli…