Kada nastupa zadnja trećina noći i šta se klanja i dovi tada?

Kada nastupa zadnja trećina noći i šta treba učiti kada klanjamo i kako doviti? Pošalji prijatelju, uradi hajr!