Kada nastupa vrijeme noćnog namaza?

Od kada do kada se može klanjati noćni namaz?