Kada je Poslanik Muhammed s.a.v.s počeo primati objavu?

Kada je Poslanik Muhammed, salallahu alejhi ve sellem, počeo primati objavu? Pošalji prijatelju, uradi hajr!