Kada je i na kojim namazima pohvalno učiti sure El-Kafirun i El-ihlas?

Kada je i na kojim namazima pohvalno učiti sure El-Kafirun i El-ihlas? Pošalji prijatelju, uradi hajr!