Kada je bila Prva prisega na Akabi i koliki je broj onih koji su dali prisegu?

Kada je bila Prva prisega na Akabi i koliki je broj onih koji su dali prisegu? Budi dio hajra, podijeli…