Kada je bila Druga prisega na Akabi i koliki je broj onih koji su tada dali prisegu?

Kada je bila Druga prisega na Akabi i koliki je broj onih koji su tada dali prisegu? Budi dio hajra, podijeli…