Kada će iftariti osoba koja putuje u avionu, po kojoj vaktiji?

Ako sehurimo u jednoj državi, započnemo post, i prije iftara poletimo iz te države u drugu državu, i kada je vrijeme iftara ukoliko nas zadesi u avionu? Budi dio hajra, podijeli…