Je li zet mahrem punici?

Da li zet može da bude u pratnji punice prilikom obavljanja hadža, tj. punica nema nikoga od bliže familije, sve je pobijeno u Srebrenici? Da li joj je hadž ispravan i da li zet može da zamijeni mahrema? Budi dio hajra, podijeli…