Je li ženama bolje da klanjaju u džamiji ili u kući?

Smiju li žene odlaziti na namaz u džamije i da li im je bolje da klanjaju u svojim kućama? Budi dio hajra, podijeli…