Je li zabranjeno koristiti misvak tokom posta?

Da li treba ostaviti korištenje misvaka tokom posta?