Je li vjerodostojan hadis da je Esma, radijallahu anha, otkrivala lice i ruke pred Poslanikom?

Čuo sam jedan hadis, Esma r.a. je otkrila pred Poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem bez hidžaba barem lice i ruke i to se nastavlja do oproštajnog hodočašća. Da li je to istina ili nije?   QUESTION: I heard one hadith, Asma ra unveiled infront of prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam no hijab atleast face … Nastavi čitati Je li vjerodostojan hadis da je Esma, radijallahu anha, otkrivala lice i ruke pred Poslanikom?