Je li poslanik Muhammed a.s. rođen obrezan?

Postoje li predanja u kojima stoji da je poslanik Muhammed, ﷺ, rođen obrezan? Budi dio hajra, podijeli…