Je li ispravna dova: Allahu daj mi to i to ako je to hajr za mene, a ako nije učini da bude hajr za mene?

Da li čovjek može doviti na način da kaže: Allahu daj mi to i to ako je to hajr za mene, a ako nije učini da bude hajr za mene? Da ovako dovi ako želi npr. upisati fakultet ili slično. Allah vas nagradio najboljom nagradom. Pošalji prijatelju, uradi hajr!