Je li dozvoljeno ukopati dvojicu ili više umrlih u jedan kabur?

Je li dozvoljeno ukopati dvojicu ili više umrlih u jedan kabur?