Je li dozvoljeno u dovi reći Allahu, ako hoćeš, daj mi to i to?

Je li dozvoljeno u dovi reći “Allahu, ako hoćeš, daj mi to i to”? Pošalji prijatelju, uradi hajr!