Je li dozvoljeno postiti za bajram?

Da li je dozvoljeno postiti u danima dva bajrama? Budi dio hajra, podijeli…