Je li dozvoljeno ostaviti učenje Kur'ana na cd-u i izaći vani iz kuće?

Kakav je propis pustiti učenje Kur’ana sa radija ili kasete u kući kada čovjek izađe iz kuće kako bi posjetio svoju porodicu ili rodbinu? Budi dio hajra, podijeli…