Je li dozvoljeno mijenjanje životinje za meso?

Smije li se zamijeniti životinja za meso? Budi dio hajra, podijeli…