Je li dozvoljeno klanjati ako imamo nagon za fiziološku potrebu?

Je li dozvoljeno klanjati namaz ako imamo nagon za obavljanje fiziološke potrebe? Budi dio hajra, podijeli…