JE LI DOZVOLJENO KLANJANJE DŽENAZE VIŠE PUTA?

Učestala praksa prilikom klanjanja nekih dženaza da se jednoj umrloj osobi, mejitu, klanja dva puta dženaza, naprimjer, jednom kod njegove kuće ili džamije, a drugi put na mezarju. Postavlja se pitanje, kakav je propis ovakve prakse. Budi dio hajra, podijeli…