Je li dozvoljeno dizanje pogleda prema nebu u toku namaza?

Neka braća dižu pogled prema gore kada se vraćaju sa sedžde, da li je to dozvoljeno? Budi dio hajra, podijeli…