Je li dozvoljeno da čovjek ponudi svjedočenje ako ga niko nije zatražio?

Je li dozvoljeno da čovjek ponudi svjedočenje ako ga niko nije zatražio? Budi dio hajra, podijeli…