Ima li posebno vrijeme u kojem se klanja istihara namaz?

Ima li posebno vrijeme u kojem se klanja istihara namaz? Može li se klanjati bilo kad? Pošalji prijatelju, uradi hajr!