Halal, haram i sumnjive stvari

Koji su propisi jasnih halal stvari, jasnih haram stvari i sumnjivih stvari?