Gdje se navodi zabrana ulaska u mesdžidul-haram za nemuslimane?

Gdje je navedena zabrana za ulazak mnogobožaca u mesdžidul-haram? Budi dio hajra, podijeli…