Gdje je bio Allahov Poslanik, a.s., kada mu je prvi put došla objava?

Gdje je bio Allahov Poslanik, a.s., kada mu je prvi put došla objava? Pošalji prijatelju, uradi hajr!